– Forrige lørdag ble jeg lugga og sparka til av en jeg ikke kjenner. Jeg er ganske redd for å møte han igjen. Hvorfor vil politiet at jeg skal møte han i konfliktrådet da?

Etter en skremmende opplevelse som dette, er det helt naturlig at du er redd. Dersom du vet at du kanskje vil møte han i nærmiljøet ditt, på skolen, på fritida eller på byen kan det bety at du vil gå rundt og være redd veldig lenge. Ved å møte ham i helt andre omgivelser og snakke om det som skjedde, kan det bety at du slipper å være redd for å møte ham i framtida. Konfliktrådet har erfaring med at slike møter kan dempe angsten hos den som er blitt utsatt for vonde hendelser. 

Før politijuristen sender saken til konfliktrådet, har politiet snakket med gjerningspersonen som har sagt ja til å møte – samtidig som politiet har gjort sin vurdering av at saken egner seg for mekling.  I tillegg vil meklere ha en samtale med deg på forhånd, og de andre som skal møte. Du kan når som helst trekke samtykke ditt (også under selve møtet) og dermed vil politiet behandle saken som en vanlig politisak.