– Hva er ungdomsstraff og ungdomsoppfølging?

Ungdom mellom 15 – 18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet og som har behov for tett oppfølging, kan få ungdomsoppfølging eller idømmes ungdomsstraff.

Disse straffereaksjonene for ungdom er tredelt og består av et ungdomsstormøte, en ungdomsplan og et oppfølgingsteam.

I ungdomsstormøtet møter ungdommen den som er blitt utsatt for den kriminelle handlingen – dersom den fornærmede vil. Ungdomsplanen inneholder krav ungdommen må følge. Det kan være rustesting, frammøte på skolen, ulike typer behandligstilbud, fritidsaktiviteter og andre tiltak ut fra ungdommen har behov for.

Et oppfølgingsteam som består av både fagfolk og personer fra det private nettverket, følger ungdommen  gjennom hele straffegjennomføringsperioden. Oppfølgingsteamet skal føre kontroll, men også hjelpe til slik at ungdommen klarer kravene i ungdomsplanen.  Målet er å hindre videre kriminalitet ved at ungdommen får andre aktiviteter og rutiner i sin hverdag.