– Hva slags avtale kan vi komme fram til?

Det er partene som bestemmer innholdet i avtalen – og derfor finnes det ingen faste oppsett for den.

I saker fra politiet handler de fleste avtaler om erstatning der partene blir enig om en økonomisk tilbakebetaling, eller om arbeid der partene blir enig om et visst antall arbeidstimer som kompensasjon for det som er blitt ødelagt. Det kan også være en forsoningsavtale der partene snakker ut om saken, ber om unnskyldning og avtaler hvordan de skal forholde seg til hverandre i framtiden.

Ved erstatning og/eller arbeidsavtaler anføres en frist for når avtalen skal være innfridd. Ved fristens utløp orienteres politiet om hvorvidt avtalen er innfridd eller ikke.