– Hva slags type saker kan mekles i konfliktrådet?

Konfliktrådet kan mekle i saker som oppstår på grunn av at en eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse. Typiske saker som oversendes fra politiet er vold, trusler, mobbing, tyveri og skadeverk. I sivile saker handler det oftest om nabo-, familie- og arbeidskonflikter.

Hør på Konfliktrådspodden og få et innblikk i de ulike sakene konfliktrådet kan bistå i.