– Hvem er meklere i konfliktrådet? Kan jeg bli mekler?

​Å være mekler er et betalt verv.

«Vervet som mekler er frivillig. Sammensetningen av meklere skal være allsidig, slik at befolkningen er best mulig representert», se konfliktrådsloven § 4.

Konfliktrådene annonserer når de trenger flere meglere, men det er også mulig å sende en åpen søknad til konfliktrådet i ditt fylket hvis du er interessert. Ved utvelgelsen blir det lagt vekt på «personlig egnethet». Aktuelle kandidater intervjues og de som blir tatt ut må delta på opplæringskurs. Etter fullført grunnopplæring vil aktuelle kandidater oppnevnes for en periode på fire år.