– Hvem må møte i meklingsmøtet?

– Partene må selv møte personlig i meklingsmøtet. Det er ikke mulig å la seg representere av andre eller å ha med advokat. Er partene mindreårig – dvs under 18 år, må verge(r) også delta i avgjørelser før, under og etter megling. Verge(r) behøver ikke delta i selve møtet, men må underskrive en eventuell avtale som partene kommer fram til i meklingsmøtet.

Partene kan etter avtale ha med seg en eller flere støttepersoner i meklingsmøtet.