– Hvor holdes møtene?

Generelt sett holdes meklingsmøter i kommunen der partene bor. Det mekles i rådhus, skoler, lensmannskontorer og andre egnede lokaler. Det er 12 konfliktråd rundt om i landet, og dersom det passer geografisk, holdes meklingsmøtet i lokaler der administrasjonen holder til.

I noen tilfeller avtales det å holde meklingsmøtet på telefon eller via video.