– Hvor lang ventetid har konfliktrådet?

Når saken mottas hos konfliktrådet blir den sendt videre til mekler som igjen tar kontakt med partene for å avtale tid og sted for møtet. I de fleste saker blir det også gjennomført en forsamtale før meklingsmøtet.

De fleste saker blir meklet ferdig i løpet av 2 – 4 uker.