– Jeg er 15 år og ble tatt for nasking i en butikk. Behøver foreldrene mine å få vite om det?

Fram til du er 18 år vil foreldrene dine få beskjed. Hvis dere sier ja til å møte i konfliktråd, er det lurt at de også blir med på møtet, selv om de ikke behøver det hvis du er eldre enn 15 år. Foreldrene eller verge må likevel godkjenne – og underskrive – en eventuell avtale som blir gjort i møtet.