– Jeg og noen kamerater tagget på en butikkvegg i sentrum. Vi ble tatt og har sagt ja til å møte i konfliktrådet.

Hvor lenge må vi vente? Kan butikkeieren nekte å møte i konfliktrådet? Jeg angrer og vil gjerne bli ferdig med saken.

Når konfliktrådet får oversendt en sak fra politiet – hvor alle parter har sagt ja til å møtes – blir du kontaktet i løpet av få dager av en megler for å avtale tid og sted for møtet. Vanligvis går det 2-3 uker fra konfliktrådet  mottar den til den er ferdig meglet. Butikkeieren kan si nei til å møte, siden alt er frivillig i forhold til konfliktråd. Hvis du ønsker å ha med deg en støtteperson i møtet, kan du snakke med megleren om det.