– Kommer dette på politiattesten/rullebladet?

Dersom siktede i en straffesak, som er sendt til konfliktrådet etter straffeprosessloven § 71a, inngår og innfrir en konfliktrådsavtale vil saken ikke bli registrert på en ordinær politiattest (rulleblad/vandelsattest). Saken som er avgjort i konfliktrådet, vil som hovedregel ført opp på den uttømmende politiattesten i 2 år, og så blir den slettet hvis det ikke begås nye lovbrudd som kan idømmes fengselsstraff de neste to årene. For de under 18 år er det noen unntak.