– Kommer dette på politiattesten/rullebladet?

Dersom siktede i en straffesak, som er sendt til konfliktrådet etter straffeprosessloven § 71a, inngår og innfrir en konfliktrådsavtale vil saken ikke bli registrert på en ordinær politiattest (rulleblad/vandelsattest). Saken som er avgjort i konfliktrådet, vil heller ikke bli ført opp på den uttømmende politiattesten så lenge det ikke begås nye straffbare handlinger de neste to årene.