– Jeg blir mobbet på nett. Hva kan jeg gjøre?

Fortell det til noen du stoler på – foreldrene dine, en lærer eller en annen voksenperson som du har tillit til. Trusler og mobbing på nettet er like alvorlig som å si det muntlig. Noen ganger kan det være riktig å anmelde saken til politiet. Konfliktrådet får mange slike saker – enten ved at de sendes oss fra politiet eller at du selv tar kontakt med konfliktrådet. I så fall tar vi kontakt med den som mobber og spør om han/hun vil møte. Hvis det gjelder personer som er under 18 år vil også foreldrene få beskjed.