Kontakt oss

Sekretariatet for konfliktrådene (sfk)

Sfk er konfliktrådenes sentrale administrasjon (direktorat).

Sekretariatet har ca. 30 ansatte og er delt i avdelingene Virksomhetsutvikling og styring, Fagutvikling, Kompetanse, kunnskapsformidling og samfunnskontakt (KKS) og Administrative Fellestjenester.

Besøksadresse:
Møllergata 16, 0179 oslo

Postadresse:
Postboks 2110 Vika, 0125 Oslo

Kontakt ditt lokale konfliktråd om du ønsker å melde inn en sak, eller snakke med en rådgiver:

Ledelsen i sekretariatet