Samarbeidsavtale mellom Berg kommune og Finnsnes lensmannsdistrikt