Samarbeidsavtale mellom Gjøvik kommune, Østre Toten kommune, Vestre Toten kommune og Innlandet politidistrikt