Samarbeidsavtale mellom Brønnøy kommune og Nordland politidistrikt (Avtale om tjenestetilbud)