Samarbeidsavtale mellom Sogndal kommune og Sogndal lensmannskontor