Samarbeidsavtale mellom Stord kommune og Stord lensmannskontor