Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 2021-2024

Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er vedvarende utfordringer, og med handlingsplanen "Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024)" vil regjeringen videreutvikle og styrke arbeidet. Planen er en oppfølging av regjeringens strategi Integrering gjennom kunnskap 2019-2022 hvor «retten til å leve et fritt liv» er ett av fire innsatsområder.

Les mer på Regjeringen.no