Barn og unge som utøver alvorlige handlinger mot andre: en hurtigoversikt

Barn og unge som utøver alvorlige handlinger mot andre mennesker har ofte et krevende omsorgs- og behandlingsbehov som kan være vanskelig å imøtekomme. Mange har behov for langvarige, spesialiserte tiltak.

Hensikten med denne hurtigoversikten var å kartlegge forskningen om effekter av og erfaringer med tiltak for barn og unge som utøver alvorlige handlinger mot andre.