Barn unge og kriminalitet

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet utarbeidet en kunnskapsoppsummering om utvikling av atferdsproblemer og kriminalitet blant barn og unge. De anbefaler samtidig en rekke tiltak.