En plan for tverrfaglig samhandling for å forebygge og håndtere seksuelt krenkende handlinger blant barn og unge

Planen inneholder en oversikt over relevante aktører, hvilke tiltak som allerede finnes og hvilke som skal igangsettes, samt en handlingsmatrise med oversikt over hva som bør gjøres når det oppdages både fysiske, verbale og digitale seksuelle krenkelser.