Forebyggende tiltak mot ungdomskriminalitet i Oslo kommune. Følgeforskning og evaluering

Sammendrag
Denne rapporten presenterer en følgeforskning og evaluering av forebyggende arbeid mot ungdomskriminalitet i Oslo kommune. I rapporten utvikler vi kunnskap om kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom å belyse hvordan, og i hvilken grad, tre spesifikke kriminalitetsforebyggende tiltak bidrar til å forebygge og redusere kriminalitet og til å styrke ungdom og familiers relasjoner og utviklingsbetingelser. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet.