Handlingsplan for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid i Lillestrøm kommune skoleåret 2023-2024

Samarbeidsavtale om politiråd fra 30.06.20 er utgangspunktet for SLT i Lillestrøm kommune.
Samarbeidsavtalen er gjeldende for Lillestrøm politistasjon og Lillestrøm kommune og beskriver fem
prioriterte innsatsområder for perioden 2020-2024.
1. ungdomskriminalitet og kriminelle ungdomsnettverk
2. forebygge vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep
3. forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme
4. forebygge menneskehandel
5. gjengkriminalitet.
Handlingsplanen vil ta utgangspunkt i de prioriterte innsatsområdene i politirådsavtalen for å beskrive
SLT-arbeidet med konkrete tiltak på alle tjenestenivåer for Lillestrøm kommune.