Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme – Revisjon 2020

Dette er en videreutvikling av tidligere handlingsplaner om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – som fremdeles er et prioritert arbeid for regjeringen.

Nøkkelen for å lykkes er en bred tilnærming med samarbeid på tvers av sektorer og vektlegging av kunnskap og tidlig forebygging.