Hvordan kommuner jobber for å få til velfungerende interkommunale samarbeid

Forskerne har intervjuet representanter fra kommunene og samarbeidene. I tillegg har de gått gjennom dokumenter knyttet til samarbeidene og annen relevant litteratur og forskning.

Rapporten beskriver både utfordringer og suksessfaktorer med ulike typer samarbeid. På grunnlag av funnene i kartleggingen og funn fra tidligere studier kommer Oslo Economics med fire råd for velfungerende interkommunale samarbeid

Vurder om det er mest hensiktsmessig å løse oppgaven i kjernekommunen, eller i et samarbeid
Se samarbeid i sammenheng og velg riktige samarbeidspartnere
Velg en samarbeidsform som egner seg for oppgaven og samarbeidspartnerne
Folkevalgte, kommune- og samarbeidsadministrasjon bør engasjere seg positivt for samarbeidet
Departementet vil bruke kunnskapsgrunnlaget i rapporten i arbeidet med en veileder om interkommunalt samarbeid.