Kommunal handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep 2019-2023

Den nye handlingsplanen mot vold og seksuelle overgrep 2019 – 2023 har fokus på noen få utviklingsrettede tiltak. Fokusområdene er oppdragervold, nettovergrep og handlingskompetanse – med trygghet til å handle.
Temaområdene i handlingsplanen omhandler vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner, men også overgrep der relasjonen ikke er nær.