Kompetansebehov om vold og overgrep mot barn og unge

I denne undersøkelsen kartlegges behovet for kompetanse og kompetansehevingstiltak om vold og overgrep mot barn og unge blant ansatte i barnehage, skole og offentlige tjenester som jobber med barn og unge.