Modell for forebygging av kriminalitet?

Evaluering av Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT)

Denne rapporten er en forskerevaluering av SLT-modellen, slik den ble anbefalt av KRÅD i sin tid.

På bakgrunn av ulike empiriske studier, undersøkte Politihøgskolen i hvilken grad KRÅDs anbefalinger for SLT-modellen var implementert, og hvilke utfordringer SLT-modellen ville stå overfor i framtiden.

Evalueringen ble gjennomført på oppdrag fra Det kriminalitetsforebyggende råd, som var  initiativtaker og delfinansiør av prosjektet.

Evalueringen består av tre ulike forskningsopplegg: En kvalitativ studie av
SLT-modellen i fem ulike SLT-enheter, en kvantitativ spørreundersøkelse og en juridisk analyse av utfordringer knyttet til regler for taushetsplikt.