Nasjonal veileder – psykisk helse barn og unge

Veilederen tydeliggjør de ulike sektorenes ansvar for barn og unges psykiske helse, legger vekt på betydningen av tversektorielt samarbeid og tar opp spørsmål knyttet til rusmiddelproblematikk og vold, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Formålet med veilederen er å sikre at barn og unge mellom 0-25 år blir ivaretatt på en god måte i alle kommuner. Helsedirektoratet har utarbeidet veilederen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Husbanken og Arbeids- og velferdsdirektoratet.