Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 – 2023

Hvert fjerde år legger Regjeringen fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for å framheve en bærekraftig utvikling i hele landet.