Oslostandard for SaLTo-samarbeid

Oslostandarden for SaLTo-arbeidet skal bidra til å sikre god kvalitet og samhandling i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i Oslo. Standarden gir klare anbefalinger for organisering av arbeidet. Den tydeliggjør linjene og rollene i samarbeidet.