Samarbeidsavtale (avtale om tjenestetilbud) mellom Nome kommune og Midt- og Vest-Telemark lensmannsdistrikt, Sør-Øst politidistrikt