Samarbeidsavtale mellom Ålesund kommune og Møre og Romsdal politidistrikt