Samarbeidsavtale mellom Hjelmeland kommune og Sør-Vest politidistrikt