Samarbeidsavtale mellom Kvæfjord kommune og Harstad politidistrikt