Samarbeidsavtale mellom Lenvik kommune og Finnsnes lensmannsdistrikt