Samarbeidsavtale mellom Løten kommune og Innlandet politidistrikt