Samarbeidsavtale mellom Ski kommune og Øst politidistrikt