Samarbeidsavtale mellom Sortland kommune og Nordland politidistrikt