Samarbeidsavtale mellom Tromsø kommune og Tromsø politistasjonsdistrikt