Samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune, Hole kommune, Jevnaker kommune og Sør-Øst politidistrikt