Tiltaksplan for SLT-arbeidet, 2023-2026 – Barn og unge i en digital verden

Fra Tiltaksplanen:

Hensikten med planen

Nes kommunes skal bidra til kunnskapsbasert innsats for oppvekstmiljø og oppveksttrender, som forebygger at barn og unge utsettes for rus og kriminalitet. Statistikk fra Ungdata og politiet, forskningsresultater og nasjonale føringer er viktig for å følge med på trender og utvikling. I tillegg vil kvalitative undersøkelser, gjennom samarbeid og samtaler direkte med barn, unge og berørte, være et viktig bidrag i utviklingen av rus- og kriminalitetsforebygging i Nes. En fireårig plan gir oss mulighet til å følge med på om arbeidet vi prioriterer og systematiserer gir ønsket effekt.