Digitale SLT-samlinger

I 2021 innførte vi konseptet digitale SLT-samlinger.

Vi inviterer SLT-koordinatorer til fire digitale samlinger i året. Samlingene foregår på Teams kl. 09.00-11.00.

Tanken med  samlingene er å legge opp til uformelle møter, hvor erfaringer kan deles og drøftes sammen.

På møtene er det lagt opp til tre til fire korte presentasjoner fra kommuner med tid til spørsmål og diskusjoner i etterkant.

Møteformen vil bli evaluert og eventuelt justeres ved behov.

Send oss gjerne innspill og forslag til presentasjoner, så vi får fylt samlingene med gode innlegg og diskusjoner. Alle SLT-koordinatorer  vil få Outlook-invitasjoner til møtene. Har du ikke mottatt en invitasjon må du ta kontakt med oss, slik at vi får ført deg opp på vår oversikt over SLT-koordinatorer.

Samlinger i 2022

Samlinger i 2021

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.