Digitale SLT-samlinger

Vi inviterer SLT-koordinatorer til fire digitale samlinger i året. Samlingene foregår på Teams kl. 09.00-11.00.

Tanken med  samlingene er å legge til rette for en arena hvor erfaringer i SLT-arbeidet kan deles.

På møtene er det lagt opp til tre til fire korte presentasjoner fra kommuner  eller samarbeidspartnere, med tid til noen spørsmål i etterkant. Møteformen vil bli evaluert og eventuelt justeres ved behov.

Send oss gjerne innspill og forslag til presentasjoner, så vi får fylt samlingene med gode innlegg og diskusjoner. Alle SLT-koordinator får tilsendt invitasjoner til møtene. Har du ikke mottatt en invitasjon må du ta kontakt med oss, slik at vi får ført deg opp på vår oversikt over SLT-koordinatorer.

Samlinger i 2023

Samlinger i 2024

Samlinger tidligere år

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.