Digital SLT-samling 3. desember 2024

 

Vi fyller opp programmet fortløpende som vi får meldt inn saker.

Ønsker du å presentere noe selv, eller har du forslag på et tema til en samling? Ta kontakt med oss! 😀

 

09:00 Velkommen!
09:05  Ungdommens frivillighetssentral, SLT-koordinator Vedrana Terzic,  Ulstein kommune
09:30 Bryt Stillheten! Kampanje mot vold i nære relasjoner, SLT-koordinator Lieneke de Laat, Ullensaker kommune 
09:55 Pause
10:05  ?
10:30  ?
10:50 Avsluttende kommentarer og innspill til kommende møter