Digital SLT-samling 3. september 2024

 

Vi fyller opp programmet fortløpende som vi får meldt inn saker.

Ønsker du å presentere noe selv, eller har du forslag på et tema til en samling? Ta kontakt med oss! 😀

 

09:00Velkommen!
09:05 ?
09:30 ?
09:55Pause
10:05 ?
10:30 ?
10:50Avsluttende kommentarer og innspill til kommende møter