Digital SLT-samling 3. september 2024

09:00 Velkommen!
09:05 Relasjonsbygging i Storkommunen Drammen, Nina Line Midtun, SLT koordinator Drammen  
09:30 Regionalt samarbeidsfora på Nedre Romerike , Gry Løge Lid, Randi Hermanrud, Inga Marit Bakken og Marianne Børke, Maria Spansvoll Lorentzen, SLT-koordinatorer på Nedre Romerike 
09:55 Pause
10:05 Digitale torsdagsmøter i Tønsberg. Oppstart i pandemi, møtets faglige grunnlag, og erfaringer etter tre års drift, SLT-koordinator Arve Howlid SLT-koordinator og politikontakt Katrine Henriksen i Tønsberg 
10:30 SLT-Quiz, Elliot Kim Jørpeland, SLT-koordinator i Stavanger  
10:50 Avsluttende kommentarer og innspill til kommende møter