Digital SLT-samling 4. juni 2024

09:00 Velkommen!
09:05 Politirådsøvelsen,   Sivert Bragstad Rannem i politiet  og Anette Tiller Skjervø SLT-koordinator i Levanger
09:30 Digitalt ungdomsarbeid, Audun Lunde, Tønsberg kommune  
09:55 Pause
10:05 Flexid kurs en del av 0-24, Wenche Brusevolddalen pedagog på Elverum ungdomsskole. 
10:30 Utenforskapsprogrammet i Orkland, Karin Røttereng SLT-koordinator i Orkland kommune  
10:50 Avsluttende kommentarer og innspill til kommende møter