Digital SLT-samling 5. mars 2024

 

Vi fyller opp programmet fortløpende som vi får meldt inn saker.

Ønsker du å presentere noe selv, eller har du forslag på et tema til en samling? Ta kontakt med oss! 😀

 

09:00 Velkommen!
09:05  ?
09:30  ?
09:55 Pause
10:05  ?
10:30  ?
10:50 Avsluttende kommentarer og innspill til kommende møter