Digital SLT-samling 5. mars 2024

09:00 Velkommen!
09:05 Da Robek kom til Åsnes kommune for andre gang!  Jan Bjerktun SLT-koordinator i Solør-regionen  
09:30 Prosjekt “Rundskue”  Minda Myklebust, SLT-koordinator i Ålesund kommune 
09:55 Pause
10:05 Nye takter i Kongsvinger , Martin Skogrand, SLT-koordinator i Kongsvinger kommune 
10:30 Skolestartfestival for alle ungdommer i alderen 13-19 år , Lena Eriksen SLT-koordinator Halden Kommune
10:50 Avsluttende kommentarer og innspill til kommende møter