Digital SLT-samling 5. september 2023

 

09:00 Velkommen!
09:05 1% MC Miljø og kommunens handlingsrom, Even Ytterhus, Trondheim
09:55 Pause
10:05 SLT+ i Sola kommune, Øyvind Sakkestad
10:30 «Samarbeid på tvers – teieplikt og samtykke» Anbjørg Breiland,  Hjelmeland
10:50 Avsluttende kommentarer og innspill til kommende møter

 

Ønsker du selv å presentere noe, eller har du forslag på et tema som du ønsker at skal tas opp? Ta kontakt med oss! 😀