Digital SLT-samling 6. desember 2022

 

Velkommen på den fjerde og siste digitale SLT-samlingen i 2022!

 

09:00:   Velkommen!

09:05:   Overgangsleir fra barne- til ungdomsskole og samarbeid med frivillige på Karmøy, Siri Merete Alfheim, SLT-koordinator

09:30:   Erfaringer med besøk av Sian, Bodø, Torild Eriksen Nordland, SLT-koordinator og Henrik Brørs, politikontakt.

09:55:   10 min pause

10:05:   Utenforskapsprogrammet i Orkland kommune, Karin Røttereng SLT-koordinator

10:30:   Veileder for kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, Catharina Borchgrevink, Sfk

10:50:   Avsluttende kommentarer og innspill til kommende møter.

 

Datoer for samlinger i 2023 kommer!

Ønsker du å presentere noe fra din kommune denne dagen? Ta kontakt! 😃